Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2013

lapa
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
lapa
lapa
3911 2922 500
"Zamiana"

October 10 2013

lapa
Każdy z nas to gromada rozmaitych postaci, obfitość samego siebie. Dlatego ten, kto gardzi otoczeniem, nie jest tym samym, który – w jego osobie - cieszy się tym otoczeniem albo się nim męczy. Rozległą kolonie naszego bycia zamieszkują różnego rodzaju ludzie odmiennie myślący i czujący.
— Fernando Pessoa - Ksiega niepokoju, zapis z 30.12.1932.
Reposted fromeksistens eksistens viacytaty cytaty
lapa
Przypomniałem sobie wtedy moje pierwsze smutki, ciężkie, miażdżące i paraliżujące. Smutki, których powody nie zajęłyby dziś mojej uwagi dłużej niż przez sekundę... Masz rację. Bez względu na to, co je spowodowało, cierpienie jest zawsze cierpieniem, głębokim i nieporównywalnym. Poczucia tragiczności nie da się zmierzyć. U dziecka czy u dorosłego, wynikająca z błahego czy poważnego powodu - tragiczność zawsze jest tragicznością. Rozpacz po stracie szpilki staje się metaforą wszystkich rozpaczy
     
— Eric Emmanuel Schmitt, Moje życie z Mozartem
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viacytaty cytaty
lapa
Twierdzi pan, że się zatracił w tej miłości. No to teraz, kiedy pan stracił miłość, powinien pan odzyskać siebie. Tak mi wychodzi z rachunków...
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromperseweracje perseweracje viasmutnazupa smutnazupa
lapa
To, że nie okazuję moich uczuć to nie znaczy, że ich nie mam. Wręcz przeciwnie - przerastają mnie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaKaroDred KaroDred
lapa
Amatorzy ćwiczą aż im wyjdzie, eksperci - aż nie może im nie wyjść.

— Faith Duck
Reposted fromrailus railus viaKaroDred KaroDred
lapa
Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.
— Anna Świrszczyńska
lapa
Żałuję, że nie znam Cię od zawsze.
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
lapa
8636 077c
Reposted fromborn2die born2die viat-e-x-t t-e-x-t
lapa
lapa
chcę żebyś poczuł się jak ja przez chwilę, nie na długo.. bo się jeszcze zabijesz...
— TMK aka. Piekielny
lapa
trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— m. świetlicki, wywiad z 2008, kraków
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viaKaroDred KaroDred
lapa
lapa
lapa
Pragnąłem wracać do miejsc, które się nie zmieniają. Żeby wszystko czekało na mnie jak zastygłe. Chciałem powracać do własnych uczuć, tak jak powraca się do pierwszej miłości. Nigdy się to nie udawało, ale zawsze próbowałem.
— Andrzej Stasiuk "Dziennik pisany później"

October 03 2013

lapa
4576 9cba
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaKaroDred KaroDred
1907 b6ac 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viacytaty cytaty
lapa

You only live once, but if you do it right, once is enough

— Mae West
Reposted fromseaoflove seaoflove viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl